Staszkowa Zagroda - Gospodarstwo Turystyczne na Suwalszczyźnie
                                                                                                             
Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
zaprszamy
Staszkowa Zagroda nad Rospudą - wieś Jabłońskie
Strona Główna »  Menu info »  regulamin

regulamin

REGULAMIN SIEDLISKA „STASZKOWA ZAGRODA”


 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.14.00 w dniu przyjazdu , a kończy się o godz.11.00 dnia następnego.

 • Należność za pobyt pobierana jest w całości w dniu przyjazdu.

 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w opłaconym terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

 • W przypadku wcześniejszej rezygnacji wpłacona zaliczka za rezerwację mieszkania podlega zwrotowi tylko do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, rezygnacja po tym terminie powoduje brak zwrotu zaliczki .

 • W siedlisku obowiązuje cisza nocna od godz.23.00 do 7.00 .Osoby przebywające na terenie siedliska w tych godzinach mają obowiązek zachowywać się tak, aby nie zakłócić spokoju innych gości.

 • W mieszkaniach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA TYTONIU.

 • Osoba wynajmująca mieszkanie nie może udostępniać go osobom trzecim nieobjętym rezerwacją.

 • Prosimy o zamykanie okien dachowych przed każdorazowym opuszczeniem mieszkania.

 • Podczas nieobecności Gości możemy wejść do wynajmowanego mieszkania, jeżeli zajdzie nieprzewidziana potrzeba ( zamknięci okna przed burzą, wyłączenie telewizora itp.).

 • Opuszczając mieszkanie proszę zamknąć drzwi wejściowe na klucz.

 • W przypadku zagubienia klucza Goście ponoszą koszty związane z wymianą zamka.

 • Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w mieszkaniu i na terenie siedliska.

 • Zawinione przez Gości zniszczenia , uszkodzenia zostaną wycenione według obowiązujących cen rynkowych i dodane do kwoty całkowitego rozliczenia.

 • Zabrania się używania w mieszkaniach czajników elektrycznych, grzałek elektrycznych, urządzeń grzewczych i innych tego typu urządzeń nie stanowiących wyposażenia mieszkań.

 • Prosimy o zachowanie czystości i porządku w mieszkaniach we własnym zakresie. Na życzenie udostępniamy nieodpłatnie odkurzacz.

 • Mieszkania mogą być sprzątane przez nas na wyraźne życzenie Gości, za opłatą.

 • Prosimy o wyrzucanie śmieci do pojemników i worków wystawionych przy garażu.

 • Prosimy w miarę możliwości o segregację odpadów (szkło, plastiki, puszki, papier oddzielnie).

 • Odzież i ręczniki można suszyć na suszarce w ogrodzie, za płotem.

 • Można skorzystać z pralki za minimalną opłata.

 • Rowery gości można nieodpłatnie przechowywać w stodole.

 • Samochody pozostawiamy na parkingu przy drodze wjazdowej.

 • Ognisko można rozpalić po uzgodnieniu z właścicielem obiektu tylko w wyznaczonym na to miejscu.

 • Popiół i żar z grilla należy wysypywać wyłącznie w wyznaczonym miejscu.

 • Wszystkie urządzenia rekreacyjne znajdujące się na terenie siedliska  przeznaczone są do wspólnego użytku i udostępniane są Gościom nieodpłatnie ( wyjątek stanowią rowery i kajaki).

 • Korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, sprzętu wodnego i boiska przez dzieci może odbywać się tylko w obecności opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.

 • Wypożyczany sprzęt sportowy wydaje Gospodarz.

 • Wypożyczony sprzęt sportowy oddajemy na wyznaczone miejsce w takim stanie w jakim został wypożyczony.

 • Korzystanie ze sprzętu i wszelkich urządzeń sportowo-rekreacyjnych tylko na własne ryzyko i odpowiedzialność Gości.

 • Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za urazy powstałe podczas gier sportowych na terenie siedliska i korzystanie z rowerów oraz sprzętu wodnego.

 • Można łowić ryby w stawie na wędkę własną lub wypożyczona . Karpie , liny i złote karasie po złowieniu należy wypuścić dbając , aby ryba jak najmniej cierpiała. Karasie srebrne można zabrać ze sobą do spożycia.

 • Goście przyjeżdżający ze zwierzętami nie mogą wypuszczać zwierząt samych bez przewodnika na tren Zagrody.

 • Goście korzystający z usług naszego siedliska zobowiązani są do przestrzegania niniejszego REGULAMINU, zasad współżycia społecznego, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
Zapoznałem się i akceptuję warunki powyższego regulaminu ………………………………………….

( data i podpis)Strona Siedliska - Staszkowa Zagroda - nad Rospudą, we wsi Jabłońskie
© 2012 Staszkowa Zagroda

  Strony internetowe ONAVI